Skip to main content

22
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
May 3, 2021 H.Q. Səfərov, Ə. Həsənov
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Kitabın adı: Bioloji Kimya Müəllif: H.Q. Səfərov, Ə. Həsənov İli: 1933 Nəşriyyat: Azərnəşr Fiziki xüsusiyyətləri: 283 səh. AMK Bib-ID: vtls000275637 AMK səhifəsi: http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:313810&theme=e-kataloq --- Kitabın dijitallaşdırılması Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Kitabın daha geniş kütləyə əlçatan olması üçün Elmi Spektr tərəfindən pdf formatında Archive.org-a yerləşdirilmişdir....
Topics: biologiya, kimya, bioloji kimya, biokimya, azərbaycan ssr
Community Texts
Apr 11, 2021 Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Kitabın adı: İnsan, Heyvan Və Bitkilərin Əmələ Gəlməsi Müəllif: Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası İli: 1929 Fiziki xüsusiyyətləri: 34 səh. AMK Bib-ID: vtls000218633 AMK səhifəsi:  http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:218633&theme=e-kataloq --- Kitabın dijitallaşdırılması Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Kitabın daha geniş kütləyə əlçatan olması üçün Elmi Spektr tərəfindən pdf formatında Archive.org-a...
Topics: biologiya, azərbaycan ssr
Community Texts
Apr 10, 2021 M. A. Qremyatski
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Kitabın adı: Ev Heyvanları Necə Əmələ Gəlmişdir Ümumi redaksiya: M. A. Qremyatski Tərcüməçilər: Hüseynbəyli Redaktor: Ə. Əbdurrəhimzadə Mətbəə: Azərnəşr, Bakı İli: 1929 Fiziki xüsusiyyətləri: 56 səh. AMK Bib-ID: vtls000217119 AMK səhifəsi: http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:217119&theme=e-kataloq --- Kitabın dijitallaşdırılması Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilmişdir. Kitabın daha geniş kütləyə əlçatan olması...
Topics: biologiya, azərbaycan ssr
Community Texts
Apr 10, 2021 A.A. Qrossheym
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Kitabın adı: Abşeron bitkilərini təyin etmək üçün rəhbər. Ümumi redaksiya: A.A. Qrossheym Tərcüməçilər: S. Osmanzadə, M. Qasımov Redaktor: Əbdurrəhimzadə Texniki redaktor: Kərimof M. T. Mətbəə: Azərnəşr, Bakı İli: 1932 Fiziki xüsusiyyətləri: 310 səh. AMK Bib-ID: vtls000299742 AMK səhifəsi: http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:299742&theme=e-kataloq --- Kitabın dijitallaşdırılması Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilmişdir....
Topics: botanika, abşeron, bitkilər, azərbaycan ssr
Community Texts
Feb 14, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 1,319

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) I cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Feb 14, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 315

favorite 3

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) II cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Feb 14, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 272

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) III cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Feb 13, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 303

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) IV cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Feb 13, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 388

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) V cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Feb 10, 2021 Məmmədtağı Qəniyev
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

İstinad: Qəniyev, M.Q. (1937). Miqrobiologiya Qursu . Azərnəşr. Tərtibatçı: Qəniyev Məmmədtağı Qasım oğlu (1907-1979)   Kitab Naqi Məhəmmədzadə tərəfindən 2021-ci ildə dijitallaşdırılmışdır.
Topics: mikrobiologiya, dərslik, azərbaycan ssr
Community Texts
Jan 31, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 280

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) VI cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Jan 30, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 292

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) VII cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, ussr, encyclopedia, reference
Community Texts
Jan 23, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 416

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) VIII cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu kitabın dijitallaşdırmasını Fərid Əlibalayev və Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün:...
Topics: azerbaijan, soviet, encyclopedia, reference, azerbaijan, ussr
Community Texts
Jan 14, 2021 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 309

favorite 2

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) IX cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Dijitallaşdırmanı Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün: http://elmi-spektr.com/habitat/ Bu cild:...
Topics: azerbaijan, soviet, encyclopedia, reference, azerbaijan, ussr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının altıncı sayı (Yay 2016).
Topics: elmi spektr, elmi-kütləvi jurnal
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının beşinci sayı (May 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının dördüncü sayı (Aprel 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının üçüncü sayı (Mart 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının ikinci sayı (Fevral 2016).
Topics: elmi spektr, jurnal
Community Texts
Jun 22, 2020
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

testingOCR
Topic: testOCR
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

Elmi Spektr jurnalının ilk sayı (Yanvar 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 18, 2020 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts

eye 594

favorite 3

comment 0

Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) X cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Dijitallaşdırmanı Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün: http://elmi-spektr.com/habitat/ Bu cild:...
Topics: azerbaijan, soviet, encyclopedia, reference, azerbaijan, ussr